TWOJE PYTANIA

Tutaj znajdziesz odwiedzi na rożne pytania. Materiały te podzielone są na 3 serie:

Serię T: Odpowiedź na pytania zadane przez widzów oryginalnego wywiadu w 20m2.

Serię S: Nagrania rozmów z uczestnikami Warsztatów AAX & 20m2.

Serię Q: zarejestrowane sesje live Q&A na YouTube. na  Powered by Wild Apricot Membership Software